Prečo je potrebná izolácia?

Správna tepelná izolácia má svoje prednosti! Čoraz viacerý plánujú stavbu obytného domu tak, že už počítajú aj s možnosťou tepelnej izolácie resp. obnovujú už dané budovy v záujme, aby ich domov bol vytvorený čím hodnotnejšie, ohľadom na ekonomické aspekty.

Nie len v prípade novopostavených obytných domov je možné riešenie tepelnej izolácie: je možné hoci aj niekoľko desaťročie stojace budovy dodatočne izolovať. Toto však nie je len tzv. prémiová alebo luxusná opcia: v záujme každého je, aby sa rozhodol pre obnovu v tomto zmysle. Je viac dôvodov, prečo je vhodné toto vykonať. Najsilnejším argumentom je samozrejme zníženie nákladov vykurovania, ktoré sú schopné náklady tepelnej izolácie uhradiť. Toto je fakt o ktorom je väčšina presvedčená, popritom je však dôležité, že v letných teplých mesiacoch môže byť dom chladnejší. jednoducho: v zime je teplejší, lepšie drží teplotu, v lete je chladnejší lebo vonkajšiu teplotu pomalšie prepúšťa.

Aj to je potrebné poznamenať, že dodatočnou tepelnou izoláciou sa zvyšuje hodnota nehnuteľnosti, ba dokonca sa v určitej miere odľahčuje aj nosnosť budovy. Zvyšuje sa životnosť, zníži sa znehodnotenie – a v dôsledku menej pary sa môže zabrániť takým nepríjemným problémom ako je vytváranie plesne a vodnatenie. Tepelná izolácia však neznamená len to, že už dané alebo teraz stavané steny zabalia rôznymi tomuto cieľu zodpovednými materiálmy (o čom ešte budeme hvoriť v sérii článkov). V mnohých prípadoch pri dodatočnej izolácii je potrebné vymeniť dvere a okná (lebo je dosť problematické, ak netesnia 100%), dokonca môže dôjsť aj k tomu, že je potrebné vymeniť celý strop, obnoviť strechu.

Okrem hore uvedených argumentov je dôležité aj to, že popri znížení nákladov na kúrenie bude menší nátlak aj na vykurovací systém a z toho vyplýva, že budeme môcť dlhšie používať tieto zariadenia, neskôr dôjde k ich výmene.

2020-04-29T15:28:35+00:00