Prečo je najpredávanejším produktom… 10 cm hrubý základný izolačný systém?

V prípade nesprávne izolovaného domu počas jeho životnosti môžeme vyplatiť na vykurovanie dokonca viac ako stála stavba domu! 10 cm hrubý základný izolačný systém, ktorým prevedieme izoláciu fasády, a týmto polystyrénom prevedená izolácia fasády domu takmer v každom prípade muriva zabezpečuje zlepšenie tepelnej izolácie, ktorá je optimálna čo sa týka pomeru hodnoty investície a úspory energie. V prípade kompletného systému je návratnosť 4-6 rokov a počítajúc so 20-30 ročnou životnosťou môžeme ušetriť značnú sumu.

Ak 15 cm hrubú stenu zo železobetónu izolujeme s 10 cm hrubým polystyrénom, môže byť izolačná schopnosť takmer 70-80%, takisto ako aj u stien z malých tehál. V prípade kvalitnejšieho stavebného materiálu je pomer nižší, napr. u steny z 38 Porothermu zlepší izolačnú schopnosť už “len o 50%” tá istá 10 cm hrubá izolácia, ale v tomto prípade dosiahnutá izolácia ukazuje už výsledky takmer zodpovedajúce pasívnemu domu.

10 cm hrubý základný systém (polystyrén, lepidlo, sklenené pletivo) preto ponúkame v akciovej cene, aby zvážili aj tí možnosť hrubšej izolácie, ktorí by boli vystačili aj s tenšou. Našim poslaním je zníženie použitia energie.

Rozmer je dôležitý – 10 cm hrubý základný izolačný systém

A keď už, tak…už pre spomínané výhodné vlastnosti, doplníme a ponúkame na použitie grafitový fasádny polystyrén, totiž s 10 cm hrubým grafitovým polystyrénom aj do budúcnosti lepšie zodpovedáme aj postupne zvyšujúcim sa nárokom stavebných energetických predpisov. (zodpovedá asi 12 cm polystyrénu)

Informujte sa na našej webovej stránke o aktuálnych akciách základného systému alebo žiadajte ponuku tu)

2018-03-20T11:30:29+00:00