Tepelná izolácia podkrovia

Iste majú mnohí skúsenosti o tom, že v strešnej izbe, kde nie je urobená tepelná izolácia podkrovia sa v lete skoro ududsíme od tepla a v zime zase rozmýšľame o tom, ako by sme mohli dosiahnuť príjemnú teplotu, aby sme nemuseli permanentne kúriť ale aby nám nebola ani zima. Tým, že teplo smeruje vždy smerom hore, týmto viac tepelnej energie spotrebujeme v prízemí ako by sme potrebovali. Je síce pravda, že takto bude v strešnej ploche o 3-5 stupňov teplejšie, ale bez izolácie aj toto teplo unikne. To znamená, že plytváme neúmyselne. Nezabúdajme na to, že zastrešenie si vyžaduje takú istú pozornosť ako fasáda lebo v tomto prípade ide o vonkajšiu hraničnú štruktúru. A okrem toho je strešná konštrukcia vystavená intenzívnejšiemu prehriatiu vďaka dopadu slnečných lúčov.

Tepelná izolácia podkrovia medzi trámami

Toto je najadekvátnejšie v takých prípadoch, keď sa strešná plocha dodatočne zastavuje (napr. rozrastá sa rodina, osamostatňuje sa mladý….). Pre takúto izoláciu je najlepšou voľbou sklené- alebo kamenné vlákno. Tento materiál je potrebné začleniť medzi trámy. Teoreticky tento postup vieme vykonať aj my vlastnoručne, ale najlepšie a najbezpečnejšie by bolo, keby to vykonal odborník. V každom prípade sa musíme presvedčiť o kvalite izolačného materiálu. Výbornou vľbou je v tomto prípade sklená vlna Knauf Ecose, ktorá má nízku Lambda (tepelná vodivosť)hodnotu (okolo 0,039 alebo nižšia hodnota). Je dôležité, aby sme ju umiestnili vo veľkej hrúbke alebo dokonca vo viacerých vrstvách, dohliadnuc na to, aby sme vykonali kvalitnú prácu (ak sa predsa len rozhodneme vykonať izoláciu vlastnoručne).

Keď sme už vytvorili vnútorný kryt a urobili izoláciu medzi trámami -naša práca skončila. Dodatočne opravovať chyby je veľmi ťažké a nákladné a nehovoriac o tom, že dodatočne je sťažená alebo nemožná prístupnosť k určitým častiam. Preto navrhujeme, aby tento úkol vykonával odborník lebo primerane vykonaná izolácia platí na 40-50 rokov. Slúži nám a viacnásobne vráti investíciu.

Tepelná izolácia podkrovia

Význam fólie

Toto je takpovediac nevyhnutné. Hovoríme o tej fólii, ktorá zaplňuje funkciu tesniaceho obalu. Spomínaná fólia môže byť parotesná alebo mikrofiltračná.

V tom prípade, ak je fólia parotesná, musíme dohliadnuť na to, aby trámy neboli v plnom priereze vyplnené izolačnou látkou. Jednoduchým príkladom vysvetlím, že ak máme trámy 10/15 tak v žiadnom prípade by nemala byť hrubšia ako 15 cm. Toto vieme uskutočniť s priečnou vzduchovou medzerou. Tento postup slúži na zabránenie kondenzácie.

Plocha medzi trámami je v plnej miere vyplniteľná v tom prípade ak ako podložku tesniaceho obalu použijeme mikrofiltračnú fóliu. Ak sa z vykúrenej miestnosti para dostane do izolačnej hmoty, vie nám narobiť riadne problémy. Preto je dôležité, aby vnútorná mikrofiltračná vrstva bola náležite zastavaná, ale aj to je dôležitým aspektom, aby bol materiál kvalitný. V tom prípade, ak spomínaná vrstva nie je vzduchotesná alebo je poškodená, roztrhnutá -môže spôsobiť poriadne škody v strešnej konštrukcii, čo môže byť aj definitívne. Stačí už aj jedna sezóna kúrenia aby sa izolačná vrstva poškodila.

Správne vrstvovanie

Dnes už každý postup stavby, obnovy, rekonštrukcie -sa prevádza podľa pravidiel. Keďže je pre nás dôležité, aby zastrešenie nášho domova bolo bez tepelného mosta a bolo vybavené rovnomernou tepelnou izoláciou, navrhujeme ako doplnkové riešenie (10-15 cm hrubú) tepelnú izoláciu. Týmto plne zodpovedáme aj dnešným tepelno-technickým predpisom. Túto doplnkovú izoláciu umiestňujeme vertikálne na vnútornej strane trámov. Ak si pozrieme kompletnú vrstvu izolácie, tak by sme mali dostať 25 cm hrubú vrstvu.

Výkon tepelnej izolácie v strešnej ploche sa môže zlepšiť so zastavaním izolačného materiálu s nižšou lambda hodnotou. Čím je nižšia spomínaná hodnota, tým lepšie. O tom ani nehovoriac, že nie je jedno aká je hrúbka izolačného materiálu v prípade nedostatku miesta.

 

2020-05-05T15:37:53+00:00