Sklenená mriežka – prečo je potrebné jej použitie?

V princípe vrstvenia fasádnych izolačných materiálov kvalita a správne použitá sklenená mriežka, ktorá môže stanoviť funkčnosť ostatných prvkov systému. Hlavnými parametrami sklenenej mriežky je pevnosť v ťahu, flexibilita a odolnosť voči vplyvom starnutia alkalickým roztokom.

Kôrou fasádnej izolácie,- základná úloha systému je sklenená mriežka uložená do lepidla alebo do tmeliacej hmoty:

  • zabezpečenie odolnosti povrchu proti nárazu. Tu myslíme na tie časti fasády, kde dochádza alebo môže dôjsť k mechanickému nátlaku (napr. domáce zvieratá, alebo chodci sa oprú, resp. narazia.)
  • zabezpečenie hladkosti, jednotnosti povrchu pri prevedení, a
  • a ochrana pred iným vplyvom prostredia (mrazy, para, výkyvy počasia, atď.) vystavenej fasády. Nesprávnej pevnosti tlaku a flexibility zvolená sklenená mriežka môže spôsobiť praskanie povrchu. So správnou pevnosťou tlaku a flexibility zvolenou mriežkou tiež môžeme pochodiť, ak nie je odolná alkalickým roztokom lebo rýchlo stratí priaznivé vlastnosti.

Na základe hore uvedených je dôležité, aby sme použili len sklenenú mriežku kontrolovanej kvality, aj keď je o niečo drahšia. Rozdieľ medzi mriežkou nekontrolovanej výroby napr. čínskou mriežkou a kontrolovanou európskej výroby môže byť len niekoľko centov, tj. v prípade priemerného rodinného domu hovoríme o pár eurách.

Pásy sklenenej mriežky sa umiesňujú s 10 cm prekrytím, použitie množstva je 110% na fasádu. Je potrebné ešte pripomenúť z technickej stránky, že mriežka sa na izolačné platne ukladá rovnomerne (ozubenou stierkou) usadením do nanesenej tmeliacej hmoty a nie naopak: stáva sa, že k urýchleniu práce alebo z neschopnosti mriežku vešajú nasucho pred izolačné platne a cez mriežku pretláčajú lepidlo pri tmelení. Takto mriežka nebude rovnomerne usadená, znehodnocuje sa jej priľnavosť k povrchu a taktiež ťažná odolnosť mriežky.

2020-04-30T10:26:29+00:00