Grafitový polystyrén – na čo dohliadať pri použití?

Už viackrát sme hovorili o prednostiach grafitového izolačného materiálu v porovnaní oproti tradičnému bielemu. Grafitový polystyrén je novší avšak biely je rozšírenejší.

Popri tom, že oblasti použitia a technológia aplikácie v prípade obidvoch materiálov sa zhoduje a preto sa pri použití grafitových panelov nevyskytnú vyššie výdavky, – s príidanou grafitovou prísadou môžeme dosiahnuť dokonca aj o 25% vyššiu izolačnú schopnosť pri rovnakej hrúbke alebo naopak: tú istú izolačnú schopnosť môžeme dosiahnuť s 20% tenším modulom.

Keďže cenový rozdiel týchto materiálov je úmerný s odchýľkami medzi izolačnými vlastnosťami, použitie grafitového polystyrénu je odôvodniteľné, ak musíme pracovať s tenšou hrúbkou steny. Napr. v prípade domov postavených na hranice pozemku, kde nie len sused ale aj stavebné orgány zasiahnu ak plánovaná izolácia “visí” na cudzí pozemok. Tiež je opodstatnené jej použitie v prípade, ak izolácia pri hranách okien vyplývajúc z ich vyhotovenia má k dispozícii len menší priestor.

Grafitový polystyrén – na čo je treba dohliadnuť

Vyplývajúc z tmavej farby, grafitoý polystyrén oveľa viac pohlcuje slnečné lúče, preto pri použití na pálivom slnku jeho povrchová teplota rýchlo dosiahne pre polystyrénové výrobky kritickú teplotu 80 stupňov Celsia, kde sa látka už deformuje, roztápa. Prekrútené a deformované polystyrénové panely už nespĺňajú svoju izolačnú funkciu.

Pri výrobkoch nižšej kvality je problém viditeľný už pri nižších teplotách!

K tomuto môže dôjsť aj v prípade na stenu prilepených, ale ešte nezahladených grafitových panelov. Aby k tomu nedošlo, tak v teple sa používajú na lešenie pripevnené tieniace siete, resp. šíria sa aj s povrchovou ochranou (odrazovou vrstvou farby) vybavené grafitové panely. Tieto nájdete aj na našej webovej stránke.

Dokonca sú aj také bežné polystyrénové lepidlá, ktoré lepia s menšou účinnosťou grafitové polystyrény, preto niektorí výrobcovia už vyšli s vyslovene pre lepenie grafitového polystyrénu vyvinutým lepidlom. Veľa polystyrénových lepidiel je vhodné na lepenie obidvoch typov polystyrénu, ale predsa je rozumné požiadať výrobcu o skúsenosti pri zakúpení materiálu.

Prosíme informujte sa o ponuke grafitového polystyrénu na našej stránke, alebo žiadajte ponuku tu.

2020-04-30T10:23:27+00:00