Jadrová omietka – aké prednosti má jej použitie?

Jadrová omietka viazaná silikónovou živicou sa čoraz viac rozširuje, popri izolačnom materiáli sklenej vaty si ju čoraz častejšie volia ako ochrannú vrstvu izolačného systému.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že silikónové omietky majú výborné prevzdušňujúce schopnosti, ich povrch je vodotesný a flexibilný.

Vynikajúce prevzdušňujúce schopnosti sú vtedy dôležité, ak je budova stará (ba aj pamiatkovo chránená) a jej steny sú zo zvetranej alebo hlinitej tehly a chceme vykonať izoláciu lebo na takýchto prípadoch ohrozuje stav stien, ak zabránime prevzdušňovaniu. Práve preto v prípade tepelnej izolácie takýchto budov používame prevzdušňovacie izolačné panely z minerálneho vlákna.

Vodovzdorné vlastnosti povrchu sú dôležité z hľadiska ochrany proti dažďu a zrážkam resp. má značné samočistiace schopnosti: stenu znečisťujúci prach, sadza, spaľné plyny a iné nečistoty nie sú schopné usadiť sa tým, že neprilínajúca voda ich permanentne zmýva. Znečistenia sa neusadia v povrchu steny, preto nie sú živnou pôdou pre mikroorganizmy!

Preto je ľahko pochopiteľné, že hore uvedené fakty pozitívne ovplyvňujú stálofarebnosť a životnosť omietky.

Aj silikónovou omietkou sa dá vytvoriť tá povrchová štruktúra, na ktorú sme si zvykli u živicovej omietky (škrabaná-, valcovane jemnozrná, atď.)

Pri použití technológie v prípade nanášaní silikónovej omietky je potrebné dodržať tie isté pravidlá ako v prípade syntetickej živicovej omietky: nanáša sa na plochu homogénnej savosti vody, bez prašnej, bez opadaných častí, za podmienok pri vhodnej teplote-, zrážok-, vetra, atď. (Tieto v jednom z ďaľších článkov rozoberieme podrobne).

Žiadajte cenovú ponuku tu!

2020-04-30T08:53:38+00:00