JOLA základná omietka 10 kg

Cena sa vzťahuje na 1 vedro

Cenové ponuky

Popis

Slúži na zníženie absorpčných vlastností rôznych mált, gletovacích materiálov, spevnenie starších povrchov, k príprave už kriedovitých povrchov na premaľovanie.

Je možné použiť na všetky také v stavebníctve používané povrchy, kde je potrebné vyhotoviť adhézny most (napr. pred, alebo po vyrovnaní podkladu, pred obkladaním na upravenie povrchu)

Jej(jeho) používaním je možné zabrániť prípadnej tvorbe fľakov.

Názov produktu Farba Rozmer Spotreba materiálu Merná jednotka Akčná cena
Základná omietka biela 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  15,5
Základná omietka 1 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  19,4
Základná omietka 2 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  21,3
Základná omietka 3 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  23,9
Základná omietka 4 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  25,4
Základná omietka 5 10 kg 0,2 kg/m2 vedro €  29,0